Osobné údaje

 

 

 

Osobné údaje

 

Súhlas dotknutej osoby za účelom hlasovania verejnosti a žrebovania

Práva dotknutej osoby

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Súhlas dotknutej osoby za účelom zasielanie newslettra